obseg-dela1-1024x683

Vse o kratkotrajnem delu družinskega člana

V kolikor se v podjetju srečujete s povečanim obsegom dela, vam lahko brezplačno na pomoč priskoči ožji družinski član. Glede na Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je kratkotrajno delo s strani sorodnika izjema, ki se ne šteje pod delo na črno.

Kdaj torej govorimo o kratkotrajnem delu družinskega člana?

  1. Gre za delo v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi.
  2. Delo se opravlja brezplačno in sicer do največ 40 ur mesečno.
  3. Delo lahko opravljajo sorodniki do prvega kolena, kar pomeni:
  • zakonec ali zunajzakonski partner samozaposlenega (s.p.) ali lastnika družbe oziroma zavoda,
  • zakonec ali zunajzakonski partner enega od staršev  lastnika družbe oziroma samozaposlenega,
  • oseba, s katero je lastnik oziroma samozaposleni v sorodu do prvega kolena ter
  • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja lastnika oziroma samozaposlenega.

Kako prijaviti kratkotrajno delo?

Družinskega člana je pred pričetkom dela potrebno prijaviti na ZZZS in ga zavarovati za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. To lahko za vas stori vaš računovodja ali sami na točki eVem. Posledično je vaš edini strošek s kratkotrajnim delom mesečno plačevanje zgoraj omenjenega prispevka.

Zraven vsega naštetega pa more delodajalec voditi evidenco, ki vsebuje

  • osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
  • uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih,
  • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Več informacij in pomoč pri prijavi lahko dobite na tel.št.: (02) 480 08 90

Comments are closed.