Polaris Maribor

Vodenje glavne knjige

 • Evidentiranje vseh poslovnih dogodkov
 • Pregled ustreznosti vseh računovodskih listin
 • Vodenje osnovnih sredstev
 • Vodenje blagajne
 • Priprava in obračun potnih nalogov
 • Obračunavanje obresti

Polaris Maribor

Plače in ostali prejemki

 • Priprava pogodbe o zaposlitvi
 • Priprava podjemnih in avtorskih pogodb
 • Prijava in odjava zaposlenih s pomočjo potrebnih obrazcev
 • Priprava plačilnih nalogov za uvoz v spletno banko
 • Obračun plač in ostalih prejemkov v zvezi z zaposlitvijo
 • Poročanje plač na Ajpes
 • Priprava in oddaja REK obrazcev
 • Priprava in oddaja obrazcev za tuje delavce zaposlene v Sloveniji
 • Priprava in oddaja obrazcev za slovenske delavce zaposlene v tujini
 • Priprava in oddaja M4 obrazca

Polaris Maribor

Izdelava davčnih obračunov in računovodskih izkazov

 • Izdelava bilance stanja
 • Izdelava izkaza poslovnega izida
 • Izdelava izkaza denarnega toka
 • Izdelava ter oddaja obračuna davka od dohodka pravnih oseb
 • Izdelava ter oddaja obračuna davka od dohodka iz dejavnosti
 • Obračun DDV ter vodenje davčnih knjig in evidenc po zakonu o davku na dodano vrednost
 • Poročanje za potrebe Banke Slovenije
 • Priprava medletnih bilanc za potrebe bank
 • Izdelava statističnih poročil

Polaris Maribor

Dohodnina

 • Svetovanje na področju dohodnine za slovenske rezidente zaposlene v tujini
 • Svetovanje na področju dohodnine za tujce zaposlene v Sloveniji

Polaris Maribor

Transferne cene

 • Pregled obstoječe dokumentacije v zvezi z poslovanjem med povezanimi osebami
 • Izdelava dokumentacije o transfernih cenah med povezanimi osebami
 • Svetovanje na področju transfernih cen

Polaris Maribor

Pomoč pri odprtju podjetja

Želite odpreti svoje podjetje? Ne veste ali bi imeli s.p. ali d.o.o? Posvetujte se z nami in skupaj bomo našli najugodnejšo rešitev za vas.

 
 

Računovodstvo Polaris Maribor

Z računovodsko dejavnostjo se ukvarjamo več kot 25 let. Nudimo celovito podporo računovodskih storitev za vse poslovne subjekte. Naš cilj je, da s strankami zgradimo partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Dober računovodja ni zgolj računovodja, je lahko tudi vaš najboljši svetovalec in vam pomaga do preglednega poslovanja in boljših poslovnih rezultatov.