Polaris Maribor

Vodenje glavne knjige

 • Evidentiranje vseh poslovnih dogodkov
 • Pregled ustreznosti vseh računovodskih listin
 • Vodenje osnovnih sredstev
 • Vodenje blagajne
 • Priprava in obračun potnih nalogov
 • Obračunavanje obresti
Contemporary young businesswoman or accountant looking through financial papers while standing by shelves in office
Pretty young accountant or secretary reading papers in office with colleagues on background

Polaris Maribor

Plače in ostali prejemki

 • Priprava pogodbe o zaposlitvi
 • Priprava podjemnih in avtorskih pogodb
 • Prijava in odjava zaposlenih s pomočjo potrebnih obrazcev
 • Priprava plačilnih nalogov za uvoz v spletno banko
 • Obračun plač in ostalih prejemkov v zvezi z zaposlitvijo
 • Poročanje plač na Ajpes
 • Priprava in oddaja REK obrazcev
 • Priprava in oddaja obrazcev za tuje delavce zaposlene v Sloveniji
 • Priprava in oddaja obrazcev za slovenske delavce zaposlene v tujini
 • Priprava in oddaja M4 obrazca

Polaris Maribor

Izdelava davčnih obračunov in računovodskih izkazov

 • Izdelava bilance stanja
 • Izdelava izkaza poslovnega izida
 • Izdelava izkaza denarnega toka
 • Izdelava ter oddaja obračuna davka od dohodka pravnih oseb
 • Izdelava ter oddaja obračuna davka od dohodka iz dejavnosti
 • Obračun DDV ter vodenje davčnih knjig in evidenc po zakonu o davku na dodano vrednost
 • Poročanje za potrebe Banke Slovenije
 • Priprava medletnih bilanc za potrebe bank
 • Izdelava statističnih poročil
Accountant working at her desk checking figures on an adding machine, toned retro effect.
Business man or accountant lawyer working on documents, close up business concept

Polaris Maribor

Dohodnina

 • Svetovanje na področju dohodnine za slovenske rezidente zaposlene v tujini
 • Svetovanje na področju dohodnine za tujce zaposlene v Sloveniji

Polaris Maribor

Transferne cene

 • Pregled obstoječe dokumentacije v zvezi z poslovanjem med povezanimi osebami
 • Izdelava dokumentacije o transfernih cenah med povezanimi osebami
 • Svetovanje na področju transfernih cen
headway-5QgIuuBxKwM-unsplash
Business man or accountant lawyer working on documents, close up business concept

Polaris Maribor

Pomoč pri odprtju podjetja

Želite odpreti svoje podjetje? Ne veste ali bi imeli s.p. ali d.o.o? Posvetujte se z nami in skupaj bomo našli najugodnejšo rešitev za vas.

 
 

Računovodstvo Polaris Maribor

Z računovodsko dejavnostjo se ukvarjamo več kot 25 let. Nudimo celovito podporo računovodskih storitev za vse poslovne subjekte. Naš cilj je, da s strankami zgradimo partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Dober računovodja ni zgolj računovodja, je lahko tudi vaš najboljši svetovalec in vam pomaga do preglednega poslovanja in boljših poslovnih rezultatov.