accountant-accounting-adviser-advisor-159804-1024x683

Pri obdavčitvi »normirancev« se vendarle obetajo spremembe

S 01.01.2018 se za obdavčitev podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, v praksi največkrat poimenovanih »normirancev«, vendarle obetajo določene spremembe, ki pa so za enkrat še v postopku končne odločitve.

Cilj predvidenih sprememb je zagotovitev večje učinkovitosti sistema glede administrativne poenostavitve za vse male poslovne subjekte ob vzpostavitvi čim bolj enakih pogojev za vstop v sistem, ne glede na razlike med posameznimi zavezanci v osebnem položaju in dohodkovnem položaju. Cilj je torej ob ohranitvi administrativne enostavnosti sistema v večji meri upoštevati ekonomsko moč zavezanca in s tem pravičnost sistema.

Predlagane spremembe so sledeče:

  • Normirani odhodki se bodo znižali iz sedanjih 80% na 70%, omejeni pa bodo tudi navzgor v absolutnem znesku; in sicer ti ne morejo biti višji od 30.000 eurovza zavezance s prihodki v preteklem letu do 50.000 eurov oziroma ne morejo biti višji od 60.000 eurov za zavezance s prihodki v preteklem letu do 100.000 eurov in z vsaj eno zavarovano osebo pri zavezancu v preteklem letu za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev.
  • Dohodki iz dejavnosti, ugotovljeni z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne bodo več obdavčeni s fiksno 20% dohodnino, ampak bodo vključeni v sistem letnega obračuna dohodnine, kar pomeni obdavčitev po dohodninski lestvici.
  • Zaradi vključitve dohodkov iz dejavnosti v sistem letnega obračuna dohodnine, bodo podjetniki lahko upoštevali olajšave vezane na osebne okoliščine (splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane…). Spreminja se tudi dodatna splošna davčna olajšava, ki ne bo več določena v fiksnem znesku, temveč se bo priznala v višini, glede na skupen dohodek zavezanca.
  • Zaostrujejo pa se pogoji za obstanek v sistemu upoštevanja normiranih odhodkov (maksimalna višina prihodkov, upoštevanje povezanih oseb). V primeru povezanih oseb se bodo prihodki seštevali, zavezanec pa bo lahko dokazoval, da je njegov primer pristen ali da shema poslovanja ni vzpostavljena predvsem z namenom doseganja izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Comments are closed.