father-656734_1280-1024x665

Novosti na področju očetovskega dopusta v 2018

S sprejetjem Novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se odpravlja varčevalni ukrep, ki je bil sprejet na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov (Zakon za uravnoteženje javnih financ) za upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka.

Pomoč ob rojstvu otroka bo znašala 280 € do nje pa bodo upravičeni vsi otroci rojeni po 01.01.2018 ne glede na materialni položaj družine. S 01.01.2019 pa novela zakona uvaja izplačilo v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano…

Z novelo zakona se uvaja nov način izrabe očetovskega dopusta. Višina nadomestila in trajanje očetovskega dopusta ostajata nespremenjena. Očetovski dopust bodo očetje vseh 30 dni lahko porabili skupaj, takoj ob rojstvu otroka.

Najmanj 15 dni morajo porabiti kadarkoli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu. Preostanek bo mogoče izrabiti do končanega prvega razreda osnovne šole.

30 dni starševskega dopusta bodo deležni  tudi posvojitelji in  osebe, ki jim je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve – za otroka, ki je že zaključil prvi razred in je mlajši od 15 let.

Z novelo so starši prav tako upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20%, in sicer za otroka do štirih let.

V noveli se ureja tudi pomoč pri nakupu vinjete za veliko družino, z namenom preprečitve dodatnih finančnih obremenitev velikih družin in invalidov

Comments are closed.