StockSnap_9M1HWW2JFV-1024x653

Kdaj ste upravičeni do 100% nadomestila ob začasni zadržanosti od dela?

Ob bolniški odsotnosti vam lahko pripada 100%, 90% ali 80%  osnove. Osnova za nadomestila je povprečna mesečna plača in nadomestila oz. povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Nadomestilo znaša:

100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva ali organov v korist druge osebe, posledic darovanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik,

90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni,

80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb, ki so nastale izven dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi zdravnik.

 

Pravica do nadomestila zaradi nege

Pravica do nadomestila zaradi nege otroka pripada enemu od staršev oziroma rejniku in skrbniku, kadar otroka dejansko neguje in varuje, oziroma zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. To pravico lahko upravičenec uveljavlja do dopolnjenega 18. leta otrokove starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica. Zavarovanec ima pravico do nadomestila plače za nego ožjega družinskega člana, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela.

  • Trajanje pravice

Pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana traja v posameznem primeru:

– največ do sedem delovnih dni,

– za otroke do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni.

  • Podaljšanje pravice

Kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, lahko pristojni imenovani zdravnik izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za nego otrok do sedem let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka oziroma do 14 delovnih dni za nego drugih ožjih družinskih članov.

Comments are closed.