prostor-1024x682

Katere podatke mora zavezanec posredovati o nepremičnih poslovnih prostorih za namene davčnega potrevanja računov?

Vsebino in obliko sporočila s podatki o poslovnem prostoru določa 7. člen Pravilnika o izvajanju ZDavPR oziroma Prilogi II k navedenemu pravilniku, ki je njegov sestavni del.

Oznako poslovnega prostora, v katerem zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju, določi zavezanec sam, pri čemer

  • je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z,
  • mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih in
  • mora biti enkratna na nivoju zavezanca.

Pri identifikacijski oznaki nepremičnine se vpiše identifikacijska oznaka stavbe oziroma dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kot je določena v registru nepremičnin. Oznaka se vpiše, če zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru. Identifikacijska oznaka nepremičnine je sestavljena iz treh delov, in sicer podatka številke katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe, ki se vpisujejo ločeno. V kolikor zavezancu niso znani identifikacijski podatki o nepremičnini, le te pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije – GURS (povezava do spletnih strani GURS http://www.gu.gov.si/)

Za nepremični poslovni prostor se v sporočilu o posredovanju podatkov vpiše tudi naslov poslovnega prostora. Naslov sestavljajo ulica in hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, pošta in poštna številka.

Vir: FURS

Comments are closed.