popoldanski-sp-1024x733

Kakšni so stroški popoldanskega s.p.?

Dopolnilna dejavnost ali kot vsem bolj znan popoldanski s.p. je vrsta dejavnosti primerna za tiste, ki imajo plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno preko zaposlitve v drugem podjetju. Dopolnilno dejavnost lahko ima torej oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas (40ur).

Kje začeti?

Kot prvo je potrebno opraviti registracijo dopolnilne dejavnosti, ki jo lahko opravite na:

a.) točki eVem (fizično)

b.) preko spletnega portala eVem (potrebno je digitalno potrdilo)

c.) ali na AJPES-u.

Po prejetju sklepa o registraciji vam svetujemo, da na izbrani banki zaradi boljše preglednosti odprete ločen poslovni račun.

Kakšni so stroški dopolnilne dejavnosti?

Nosilec dopolnilne dejavnosti mora mesečno plačevati obvezne pavšalne prispevke in sicer za:

  1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki znaša 32,34€
  2. Zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu, poklicne bolezni in obvezno zdravstveno zavarovanje, ki znaša 33,24€

SKUPAJ=65,67 €

Prispevke je potrebno poravnat do 20. v mesecu in sicer za pretekli mesec.

Naslednji strošek, (na letni ravni) ki ga boste imeli je DOHODNINA. Le ta je odvisna od tega ali boste davčno osnovo ugotavljali na podlagi normiranih stroškov ali boste ugotavljali davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Potrebno je tudi vedeti, da se dohodek v primeru ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov ne všteva v davčno osnovo iz delovnega razmerja, v kolikor pa se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov pa se dohodek všteva v skupen dohodek s plačo.

Pod stroške je potrebno prišteti tudi plačilo AJPES-u za oddajo bilance in plačilo računovodskih storitev za izdelavo letnega poročila.

 

Comments are closed.