podpis-1024x768

Kako in kje poteka vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi?

88. člen ZDR-1 določa, da se redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca. Odpoved pogodbe o zaposlitvi se lahko izroči kljub bolniškemu staležu. Obstajajo pa razlike o izteku delovnega razmerja glede na vrsto pogodbe (določen/nedoločen čas).  Delavcu, ki je zaradi bolniškega staleža odsoten z dela in delodajalcu trajanje staleža ni znano, se vročitev odpovedi vroči priporočeno s povratnico po pošti. Če delavec priporočene pošiljke ne prevzame v zakonsko določenem roku, se šteje da je bila pošiljka vročena po osmih dneh od dneva prvega poskusa za vročitev.

V posebnih primerih se vročitev lahko opravi tudi z objavo na oglasni deski v prostorih delodajalca, vendar mora biti ta delavcu dostopna.

Delodajalec je pred vročitvijo odpovedi delavcu dolžan omogočiti zagovor, kadar je to smiselno in kadar delavcu zdravstveno stanje to dopušča.

Comments are closed.