omejitve-1024x683

Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?

V kolikor vstopate v novo delovno razmerje se vaša pot začne s pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti podpisana iz strani obeh pogodbenih strank.  Vsaka pogodba o zaposlitvi pa mora vsebovat nekatere obvezne sestavine.

ZDR-1 (31.člen) določa naslednje obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi:

 • Podatki o pogodbenih strankah,
 • Datum nastopa pogodbe,
 • Naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela
 • Kraj opravljanja dela,
 • Čas za katerega je sklenjena pogodba,
 • Določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • Navedba kolektivnih pogodb ali splošnih aktov, ki določajo pogoje dela,
 • Določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in njegovi razporeditvi,
 • Določilo o drugih sestavinah plače, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu, načinu izplačila,
 • Določilo o letnem dopusti oz. načinu njegovega določanja,
 • Dolžina odpovednega roka (v kolikor da odpoved delavec je maksimalna dolžina odpovednega roka 60 dni).

 

V kolikor potrebujete pomoč pri sestavi pogodbe o zaposlitvi nas lahko kontaktirate na tel. št. +386 2 4800 890.

Comments are closed.