druzba-1024x683

Gospodarske družbe, ki dobiček ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov, so prav tako zavezane k oddaji letnih poročil na AJPES

Letno poročilo majhnih družb in letno poročilo podjetnikov je treba zaradi javne objave predložiti AJPES v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Družbe iz prvega odstavka 53. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo predložiti tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila.

Podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave. Finančna uprava Republike Slovenije AJPES-u pošlje seznam podjetnikov normirancev, vendar so na tem seznamu samo samostojni podjetniki, ne pa tudi gospodarske družbe.

Določilo 58. člena ZGD-1 tako oprošča predložitve letnega poročila na AJPES le  samostojne podjetnike, ne pa tudi gospodarske družbe.

Vir: AJPES

Comments are closed.