juice-1024x771

Brezplačni poslovni vzorci – obračunati DDV ali ne?

Dajanje brezplačnih poslovnih vzorcev se ne šteje kot dobava blaga, opravljena za plačilo, od katere se ne obračuna DDV, v kolikor so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Vzorci se dajejo kupcem ali bodočim kupcem;
  • Vzorci morajo biti v takšni obliki, da jih ni mogoče prodajati;
  • Vzorci se dajejo v razumnih količinah.

ZDDV-1 in PZDDV pa podrobneje ne opredelita, kaj točno predstavlja brezplačni poslovni vzorec. Vendar že iz imena »vzorec« in glede na to, da se daje kupcem in bodočim kupcem, izhaja, da je njegov namen izboljšanje prodaje in seznanjanje obstoječih ali potencialnih kupcev z uporabnimi lastnostmi določenega blaga.  Pri tem moramo opozoriti, da o brezplačnem poslovnem vzorcu ne moremo govoriti, kadar nekoga obdarimo oz. dajemo vzorec z drugim namenom, kot za poslovne namene kupcem in bodočim kupcem.  Prav tako ne moremo o brezplačnem poslovnem vzorcu govoriti, ko le-tega damo zaposlenim ali njihovim družinskim članom ali ko doniramo blago (tukaj je primarno namen npr. humanitarno delovanje itd.).

Druga alineja, ki pravi, da morajo biti vzorci v takšni obliki, da jih ni mogoče prodajati, v praksi pomeni, da vzorec ni namenjen prodaji oz. da ga prejemnik vzorca ne sme nameniti prodaji. Pogosto se na tovrstne brezplačne poslovne vzorce zapiše, da niso namenjeni prodaji, lahko pa se tudi pogodbeno zaveže prejemnika vzorca, da ga nikakor ne sme prodati.

Zadnjo alinejo, ki pravi, da mora bit dajanje vzorcev v »razumnih količinah« pa je mogoče razumeti na način, da je razumna količina predstavlja takšen obseg vzorcev, ki zadostuje kupcu ali potencialnemu kupcu, da se seznani z lastnostmi ali uporabno vrednostjo blaga. Običajno v te namene zadostuje že 1 komad blaga.

Pri deljenju brezplačnih poslovnih vzorcev je dobro, da

  • Korektno evidentirate razdeljevanje brezplačnih poslovnih vzorcev
  • Izdelati interni akt – pravilnik glede brezplačnih vzorcev.

Primer:

Ukvarjate se s prodajo soka. Odločite se, da boste v sklopu promocije na slovenskem trgu na sejmu XY v Sloveniji vsakemu mimoidočemu ponudili kozarček soka. V ta namen na sejmu razdelite 20litrov soka. Namen tovrstne akcije pospeševanja prodaje ste opredelili v posebnem sklepu, kateremu je bilo tudi priloženo komercialno poročilo po izvedenem sejmu. Izvedba je bila evidentirana tudi s fotografijami.

Opravili ste brezplačno dobavo blaga, ki ne šteje kot dobava blaga, opravljena za plačilo. Navedene dobave blaga ne evidentirate v davčnem obračunu za namene DDV in obračunate DDV ob odtujitvi blaga.

 

Vir: Dobro Da Vem

Comments are closed.