podpis-1024x768

Ali mora biti račun podpisan?

Eno izmed pogostih vprašanj pri našem delu je “Ali mora biti račun za pravico do odbitka DDV tudi podpisan?”.

Žal tukaj težko ponudimo enoznačni odgovor saj zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v nobenem členu ne zahteva, da mora biti izdan oziroma prejet račun podpisan. Nadalje 229. člen direktive o DDV 2006/112/ES izrecno pravi: “Države članice ne zahtevajo, da so računi podpisani.

Vendar ne glede na prej omenjeno je račun knjigovodska listina in mora biti kot tak skladen z Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). SRS 21.8. nam pravi, da morajo biti knjigovodske listine opremljene s podpisi odgovornih fizičnih oseb. Nadalje nam SRS 21.1. pravi, da morajo knjigovodske listine izkazovati poslovne dogodke verodostojno in pošteno. Pravica do odbitka se tako prizna le, če gre za verodostojno knjigovodsko listino.

Zato je naš nasvet, da naj bodo računi, v kolikor je to mogoče, raje podpisani.

Comments are closed.