očetovski-dopust-1024x683

Koliko dni očetovskega dopusta vam pripada?

Dobra novica za vse, ki bodo ali so že v letu 2017 postali očetje je, da dnevi namenjeni očetovskem dopustu naraščajo.

Očetom po novem pripada 25 dni (15+10) plačanega dopusta, ter 25 dni v katerih so pokriti le prispevki.

Kdaj in kako je potrebno izkoristiti očetovski dopust?

  • Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta je potrebno izkoristiti do otrokovega 6 meseca starosti.
  • Drugih 10 koledarskih dni (novost od 1.1.2017) pa more izrabiti v strnjenem nizu po starševskem dopustu in sicer najkasneje do otrokovega zaključenega prvega razreda osnovne šole.
  • Ostalih 25 koledarskih dni, za katere so plačani prispevki, oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Kdo je upravičen

Nova ureditev velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene po 1. 1. 2017). Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. Če pa teh 5 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati.

Kje se uveljavlja očetovski dopust

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe dopusta. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Pri uveljavljanju pravice do očetovskega dopusta morate biti pozorni:

  • najkasneje dan pred nastopom očetovskega dopusta (po rojstvu otroka) se oglasite na centru za socialno delo, na katerem je mati uveljavljala pravico do materinskega dopusta oziroma ji je bila priznana pravica do materinskega dopusta
  • najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestite vašega delodajalca o nameri izrabe dopusta
  • ker se pravica do očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otroka, vlogi priložite obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otroka
  • v primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva
  • o izrabi 10 dni očetovskega dopusta po koncu starševskega dopusta za tega otroka mora oče obvestiti center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

* Veljavna ureditev: V letu 2018 se bo ureditev očetovskega dopusta spremenila in sicer tako, da bo oče upravičen do 30 dni očetovskega dopusta z nadomestilom.

Comments are closed.